Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Menza za učenike i studente počinje sa radom 15.01.2018. godine. Preostali uplaćeni obroci studenata iz decembra meseca biće do 12.01.2018. godine prebačeni za mesec januar 2018. godine.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Prilikom useljenja korisnicima usluga će biti podeljene domske legitimacije ( kartice) koje će se koristi prilikom identifikacije. Od ove školske godine sa radom počinje novi informacioni sistem za naručivanje i izdavanje obroka,  tako da će svako dete preko svog mobilog telefona (android aplikacije) ili  panelu za naručivanje  biti u obavezi da naruči obrok za naredni dan.Dete će takođe moći da naruči odnosno izabere  jelo za svaki obrok do 7 dana unapred. Više detalja o samom sistemu možete videti ovde:

 


21.07.2017.Upis - preuzmi rang listu

Obaveštenje (preuzmi)

Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 313, su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2017/18. godinu.

Sklapanje ugovora sa primljeni učenicma je po sledećem redosledu:

redni broj
datum
01 - 78
28.08.2017.
78 - 156
29.08.2017.
157 - 235
30.08.2017.
236 - 313
31.08.2017.

 

Useljenje primljenih učenika je 03.09.2017. od 14 časova.

Prilikom sklapanja ugovora obavezno je prisustvo jednog od roditelja ili staratea,sa ličnom kartom i prisustvo deteta.

Obavezno poneti lekarsko uverenje za dete ne starije od 15 dana.

Prilikom sklapanja ugovora plaća se:

- 5,358.00 dinara za mesec septembar 2017.

- 1,786.00 dinara 1/3 mesečne cene po ugovoru

- 700.00 dinara troškovi sklapanja ugovora

- 700.00 dianra troškovi izrade elektronske kartice

- 300.00 dinara troškovi obezbeđenja

Kapacitet ustanve je 314. Na konkursu je primljjno 313 učenika.

Konkurs za dno preostalo mesto počinje 21.08.2017. i traje do 23.08.2017. godine.


 

21.06.2016.Upis u dom za školsku 2017/18. godinu

 


29.07.2016.Upis - Konačna rang lista

Obaveštenje

Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 283 su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2016/17. godinu.

Sklapanje ugovora:

redni broj
datum
01 - 50
23.08.2016.
51 - 100
24.08.2016.
101 - 150
25.08.2016.
151 - 200
26.08.2016.
201 - 227
29.08.2016.

Svi oni koji su sprečeni da dođu i sklope ugovor u predviđenom roku, mogu sklopiti ugovor 31.08.2016. godine od 14 časova.

Useljenje primljenih učenika je 31.08.2016. od 14 časova.

Prilikom sklapanja ugovora obavezno je prisustvo učenika i roditelja sa ličnom kartom i lekarskim uverenjem za učenika ne starijim od 15 dana.

Prilikom sklapanja ugovora plaća se:

- 5,358.00 dinara za mesec septembar 2016.

- 1,786.00 dinara 1/3 akontacije za sledeći mesec

- 700.00 dinara troškovi sklapanja ugovora

- 815.00 dianra troškovi izrade elektronske kartice

- 300.00 dinara troškovi obezbeđenja

Svi učenici koji nisu primljeni , a ispunjavaju jedan od uslova iz konkursa "kandidati iz osetljivih društvenih grupa", podnose zahtev i dokument sa kojim dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi. Zahtev podnose u roku od 22.08. do 26.08.2016. god. u vremenu od 8:00 do 14:00 časova konkursnoj komisiji Doma.

Obaveštenje:

Ukoliko do 31.08.2016. ne dobijemo saglasnost od građevinske imspekcije da je domski deo useljiv i bezbedan za 62 učenika, crta za prijem učenika se pomera na 252.

Ostala deca koja su po konkursu primljena u dom, po dobijanju odobrenja građevinske inspekcije, biće telefonskim putem obaveštena oko naknadnog useljenja.


21.06.2016.Upis u dom za školsku 2016/17. godinu


12.2015. i 01.2016.Vaspitači na edukacijama


10,11 i 12.2015. Škola emocionalne pismenosti


12.15. / 01.15. Seminar - Adolescent u Zrenjaninu


21.03.2015. XX Kulturna domijada


28.04.2014. Rezultati sa Domijada


09.04.2014. Priredba u Kulturnom centru


08.04.2014. Predavanje na temu zloupotrebe PAS, doping sredstava i nasilja


26.03.2014. Vršnjačka edukacija


05.03.2014. Tribina - reproduktivno zdravlje