Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

10.02.2014. Javna nabavka - električna energija - poziv

 

10.02.2014. Javna nabavka - ishrana - poziv

 

Ono što nas zabrinjava u 2014. a čeka nas u 2015. godini.

Sopstveni prihodi – donešen je zakon koji treba da počne da važi od 01.01.2014. godine, kojim se ukidaju sopstvena sredstva indirektnim budžetskim korisnicima. Sudstvo i visoko obrazovne ustanove su izuzete, što znači da se i domovi učenika i škole sa domovima učenika mogu svrstati u ovu grupu.
Broj domova učenika i škola sa domovima u odnosu na ukupan broj ustanova srednjeg obrazovanja je veoma mali, ali sredstva koja oni ostvaruju tržišnim poslovanjem, pružanjem usluga ishrane i smeštaja uglavnom, organizovanim sportskim grupama, nisu zanemarljiva. Ta sredstva se ulažu u poboljšanje uslova života i rada same ustanove, u zarade stalno zaposlenih i u zarade radnika na privremenim i povremenim poslovima. Na taj način ove ustanove dodatno zapošljavaju nezaposlena lica i direktno utiču na porast stepena zaposlenosti u zemlji.
Što se tiče dinamike trošenja sopstvenih sredstava, ostvarenih na tržištu, ona su definisana finansijskim planom, planom nabavki i planom javnih nabavki, tako da ista pravila važe kao i za budžetska sredstva. Sopstvena sredstva omogućavaju ustanovama da ih ulažu u neophodne popravke i razna unapređenja (počev od nabavke adekvatnije i savremenije opreme do implementacije neophodnih standarda).
Obavljanje dodatnih delatnosti na tržištu doprinosi punjenju budžeta putem uplata poreza i doprinosa na zarade i uplate obračunatog PDVa. Ukoliko bi se zadržala odredba o ukidanju sopstvenih sredstava sigurno da bi ona prouzrokovala prestanak bavljenja dodatnim delatnostima kod domova, a samim tim i gubitak značajnih finansijskih sredstava u trezoru, dok bi kod domova, vremenom propadanje objekata i inventara bilo očigledno i neminovno.


Povodom izmene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

 

Posle višemesečnih napora domova učenika, studentskih domova i srednjih škola sa domovima da ukažu na neophodnost izmene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (koji je stupio na snagu 29.09.2012.), odnosno one odredbe tog zakona  koja je predviđala ukidanje sopstvenih prihoda ustanovama obrazovanja od 1. januara  2014. godine,  Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmenu sporne odredbe pa  je njena primena odložena za 2015. godinu.
Ustanove obrazovanja sa učeničkim i studentskim standardom  već mesecima upozoravaju da bi ukidanje mogućnosti raspolaganja sopstvenim prihodima izazvalo katastrofalne posledice po funkcionisanje navedenih ustanova..
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji su poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili 16. jula 2013. godine u članu 16. donosi promenu koja je delimično na tragu zahteva ustanova obrazovanja i ustanova učeničkog i studetskog standarda. Novim zakonskim rešenjem, ukidanje sopstvenih prihoda ustanovama obrazovanja se odlaže  za 2015. godinu (umesto 2014. kako je ranije bilo predviđeno).
Ustanove obrazovanja i ustanove učeničkog i studentskog standarda nastaviće da ukazuju na činjenicu da je ukidanje sopstvenih prihoda  suštinski loš predlog koji bi svoje katastrofalne posledice  pokazao kada god stupi na snagu. Ipak, postoji nada da je odlaganje ovog rešenja  korak ka konačnom cilju – zakonskom rešenju koje bi omogućilo da prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove obrazovanja zadrže karakter sopstvenih prihoda i koriste ga za namene utvrđene finansijskim planom. 

 

07.02.2014. Email vaspitac@zrint.edu.rs ponovo radi.

Ponovo je u upotrebi email vaspitačke službe vaspitac@zrint.edu.rs

 

 

31.01.2014. Nevreme u Banatu

Evakuisani  đaci iz  zavejanog autobusa za Sakule su dobro.

Četrdeset učenika i nekoliko odraslih putnika zavejanih  od sinoć na putu Zrenjanin – Beograd  pored  naseljenog mesta Stajićevo zbrinuti su noćas oko 2:30 u Domu učenika ”Angelina Kojić - Gina” u Zrenjaninu. Direktor doma, Goran Petković došao je već u 2:45 da pruži pomoć i podršku evakuisanim učenicima i drugim putnicima. Organizovao je pripremu toplih napitaka i hranu. Đaci se dobro osećaju u toploj atmosferi doma. Ipak, nestrpljivo očekuju povratak svojim kućama.

 

 

30.01.2014. Cena internata za februar
5.658,00 din

 

30.01.2014. Novi pano na zidu doma - Ljubav

 

29.11.2013. Novi pano na zidu doma - Tolerancija