Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

Sa posebnim poštovanjem se zahvaljujemo Udruženju roditelja i hranitelja dece i omladine sa smetnjama u razvoju “Altruist” iz Žablja na uključivanju u humnitarnu akciju Domske zajednice DUSŠ”Angelina Kojić-Gina”, Zrenjanin.
Naš Dom uključen je u humanitarnu akciju “Čep za hendikep” koja se realizuje u našem gradu.
Učenici vredno sakupljaju čepove u ovoj akciji. Aktivisti udruženja “Altruist” u tome su im pomogli čepovima koje su sami sakupili.


19.07.2016. Upis - Privremena rang lista

Napomena:

Zaključno sa rednim brojem 283 su primljeni učenici.

Obaveštenje je sastavni deo renag liste. Sa 0 bodova je nekompletna dokumentacija.

Rok za žalbe: 19.07. - 27.07.2016.

Konačna rang lista će biti istaknuta 29.07.2016.

Obaveštenje:

Ukoliko do 31.08.2016. ne dobijemo saglasnost od građevinske imspekcije da je domski deo useljiv i bezbedan za 62 učenika, crta za prijem učenika se pomera na 252.

Ostala deca koja su po konkursu primljena u dom, po dobijanju odobrenja građevinske inspekcije, biće telefonskim putem obaveštena oko naknadnog useljenja.


21.06.2016. Upis u dom za školsku 2016/17. godinu


12.2015. i 01.2016.Vaspitači na edukacijama


10,11 i 12.2015. Škola emocionalne pismenosti


12.15. / 01.15. Seminar - Adolescent u Zrenjaninu


21.03.2015. XX Kulturna domijada


28.04.2014. Rezultati sa Domijada


09.04.2014. Priredba u Kulturnom centru


08.04.2014. Predavanje na temu zloupotrebe PAS, doping sredstava i nasilja


26.03.2014. Vršnjačka edukacija


05.03.2014. Tribina - reproduktivno zdravlje