Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Prilikom useljenja korisnicima usluga će biti podeljene domske legitimacije ( kartice) koje će se koristi prilikom identifikacije. Od ove školske godine sa radom počinje novi informacioni sistem za naručivanje i izdavanje obroka,  tako da će svako dete preko svog mobilog telefona (android aplikacije) ili  panelu za naručivanje  biti u obavezi da naruči obrok za naredni dan.Dete će takođe moći da naruči odnosno izabere  jelo za svaki obrok do 7 dana unapred. Više detalja o samom sistemu možete videti ovde:

 


21.07.2017. Upis - preuzmi rang listu

Obaveštenje (preuzmi)

Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 313, su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2017/18. godinu.

Sklapanje ugovora sa primljeni učenicma je po sledećem redosledu:

redni broj
datum
01 - 78
28.08.2017.
78 - 156
29.08.2017.
157 - 235
30.08.2017.
236 - 313
31.08.2017.

 

Useljenje primljenih učenika je 03.09.2017. od 14 časova.

Prilikom sklapanja ugovora obavezno je prisustvo jednog od roditelja ili staratea,sa ličnom kartom i prisustvo deteta.

Obavezno poneti lekarsko uverenje za dete ne starije od 15 dana.

Prilikom sklapanja ugovora plaća se:

- 5,358.00 dinara za mesec septembar 2017.

- 1,786.00 dinara 1/3 mesečne cene po ugovoru

- 700.00 dinara troškovi sklapanja ugovora

- 700.00 dianra troškovi izrade elektronske kartice

- 300.00 dinara troškovi obezbeđenja

Kapacitet ustanve je 314. Na konkursu je primljjno 313 učenika.

Konkurs za dno preostalo mesto počinje 21.08.2017. i traje do 23.08.2017. godine.


 

21.06.2016. Upis u dom za školsku 2017/18. godinu

 


29.07.2016. Upis - Konačna rang lista

Obaveštenje

Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 283 su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2016/17. godinu.

Sklapanje ugovora:

redni broj
datum
01 - 50
23.08.2016.
51 - 100
24.08.2016.
101 - 150
25.08.2016.
151 - 200
26.08.2016.
201 - 227
29.08.2016.

Svi oni koji su sprečeni da dođu i sklope ugovor u predviđenom roku, mogu sklopiti ugovor 31.08.2016. godine od 14 časova.

Useljenje primljenih učenika je 31.08.2016. od 14 časova.

Prilikom sklapanja ugovora obavezno je prisustvo učenika i roditelja sa ličnom kartom i lekarskim uverenjem za učenika ne starijim od 15 dana.

Prilikom sklapanja ugovora plaća se:

- 5,358.00 dinara za mesec septembar 2016.

- 1,786.00 dinara 1/3 akontacije za sledeći mesec

- 700.00 dinara troškovi sklapanja ugovora

- 815.00 dianra troškovi izrade elektronske kartice

- 300.00 dinara troškovi obezbeđenja

Svi učenici koji nisu primljeni , a ispunjavaju jedan od uslova iz konkursa "kandidati iz osetljivih društvenih grupa", podnose zahtev i dokument sa kojim dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi. Zahtev podnose u roku od 22.08. do 26.08.2016. god. u vremenu od 8:00 do 14:00 časova konkursnoj komisiji Doma.

Obaveštenje:

Ukoliko do 31.08.2016. ne dobijemo saglasnost od građevinske imspekcije da je domski deo useljiv i bezbedan za 62 učenika, crta za prijem učenika se pomera na 252.

Ostala deca koja su po konkursu primljena u dom, po dobijanju odobrenja građevinske inspekcije, biće telefonskim putem obaveštena oko naknadnog useljenja.


21.06.2016. Upis u dom za školsku 2016/17. godinu


12.2015. i 01.2016.Vaspitači na edukacijama


10,11 i 12.2015. Škola emocionalne pismenosti


12.15. / 01.15. Seminar - Adolescent u Zrenjaninu


21.03.2015. XX Kulturna domijada


28.04.2014. Rezultati sa Domijada


09.04.2014. Priredba u Kulturnom centru


08.04.2014. Predavanje na temu zloupotrebe PAS, doping sredstava i nasilja


26.03.2014. Vršnjačka edukacija


05.03.2014. Tribina - reproduktivno zdravlje