Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

PLASMANI UČENIKA DOMA “ANGELINA KOJIĆ-GINA”
NA DOMIJADAMA U ŠK. 2013/14.GODINI

22. mart 2014.-održani 19. susreti domova učeika srednjih škola Vojvodine u Somboru
Učenici DUSŠ”Angelina Kojić-Gina”  nastupali u svim umetničkim kategorijama.
Ostvareni plasmani:
-prvo mesto u kategoriji etno muzike sa makedonskom narodnom pesmom “Marijo, deli, bela kumrijo” osvojili su učenici Nikolić Katarina, Popović Jovana i Janjić Aleksandar. Za domijadu su ih pripremali vaspitač Krža Radivoj, pedagog na stručnoj praksi Maja Lovre i stručni saradnik Popović Nemanja
-drugo mesto u kategoriji moderan ples sa koreografijom “Klavir” osvojile su učenice:Kerepeš Oršolja i Izabela, Šamu Aniko, Mrkšić Branka Hraško Anela i Molnar Kristina. Za takmičenje ih je pripremala vaspitačica Ćirić Olivera uz pomoć stručne saradnice Nikolete Dojkić
-treće mesto osvojile su naše novine “IN”

05. aprila održani su 19. sportski susreti domova učenika srednjih škola Vojvodine u Sremskoj Mitrovici
Učenici DUSŠ”Angelina Kojić-Gina” osvojli sledeće plasmane:
I mesto
-košarka ženska-za ekipu doma nastupale:Momirov Mirjana, Komazec Željana, Dapčević Željana, Kovačević Željana, Zrinji Dragana, Rudan Dragana, Mitrić Anđela i Bastajić Snežana. Rukovodilac sekcije vaspitačica Nada Šrajer
-stoni tenis, dečaci, ekipno-nastupali učenici: Šubonj Kristijan, Uzon Teodor i Zec Veljko. Rukovodilac sekcije vaspitač Bakoš Mikloš
II mesto
-stoni tenis pojedinačna konkurencija-učenik Uzon Teodor
III mesto
-košarka muška-ekipu činili:Malinović Miloš,Varićak Ognjen, Zelenković Stanko, Magda Dalibor, Janjić Aleksandar, Jovanović Željko, Marjanski Danijel, Božić Rajko. Rukovodilac sekcije vaspitačica Rebić Slađana
-stoni tenis-devojke ekipno-nastupale:Medić Anja, Otić Milana i Balan Alesija Adela. Rukovodilac sekcije vaspitač Bakoš Mikloš
-muški fudbal, ekipu činili:Isakov Marko, Jeftić Vladimir, Becin Milorad, Topić Vlado, Đorđev Jovica, Korać Đorđe, Kušić Milorad, Markov Aleksandar. Rukovodilac sekcije vaspitačica Ćirić Olivera
-streljaštvo za dečake, ekipno-ekipu činili:Dejanović Miodrag, Grujić Nenad i Ercegovac Milorad . Rukovodilac sekcije Prodanov Bisera

11-13. april održani su u Beogradu Republički susreti domova učenika srednjih škola
Učenici DUSŠ “AngelinaKojić-Gina” osvojili su prvo mesto u stonom tenisu-ekipno. Ekipu činili učenici Šubonj Kristijan, Uzon Teodor i Zec Veljko.Rukovodilac Sekcije stonog tenisa vaspitač Mikoš Bakoš