Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

MLADI I ALKOHOLIZAM

Vršnjačka edukacija

Dana 26. marta 2014.godine održano je predavanje na temu alkoholizma među mladima koje je održala maturantkunja srednje škole “Uroš Predić” Miroslava Radić. Ona je u sklopu priče o ovoj temi prezentovala rezulate istraživanja koje je sprovela u sklopu predmeta sociologije.
Istraživanje je nastalo u okviru konkursa koje svake godine organizuje Srpsko sociološko društvo na temu “Mladi i potkulturni stilovi”.
Rad Miroslave Radić jedan je od tri najbolja rada na okružnom novou.

Šrajer Nada, psiholog