Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

VASPITAČI NA EDUKACIJAMA…
- doživotno učenje na delu

U DUSŠ ”Angelina Kojić-Gina” velika pažnja se posvećuje stručnom usavršavanju vaspitača i stručnih saradnika. Prvo polugodište i raspust tekuće školske godine bili su u znaku značajnih edukacija na različite teme.

Pored septembarske edukacije u Sremskoj Mitrovici na temu autoriteta, u novembru je grupa vaspitača u Novom Sadu pohađala seminar posvećen problemu samovrednovanja rada ustanova koji je organizovao Srednjoškolski dom.

Tokom decembra i januara  vaspitači Doma učenika “Angelina Kojić-Gina” zajedno sa svojim kolegama iz Kikinde, Vršca i Sremske Mitrovice nastavili su učenje  sa ciljem da svoje kompetencije, veštine i znanje o temama sa kojima se susreću u radu sa učenicima unaprede.

Realizovana su tri seminara:

- “Reci”ne” jer boli” drugačije o nasilju-na temu prevencije nasilja-realizatori voditelji iz Sombora Mirjana Borak i Suzana Sekulić,

-”Adolesecent i specifični stilovi komunikacije u porodici”-o karakteristikama adolescenata i komunikaciji u porodici-realizatori predstavnici udruženja “Odstar” iz Šapca,

-”Škola emocionalne pismenosti”- o razumevanju emocija i konstruktivnom asertivnom reagovanju - realizator trener emocionalne pismenosti Aleksandra Khalaf iz Zrenjanina.

Pored sticanja novih znanja seminari su uvek prilika da se družimo i razmenimo iskustva sa kolegama iz drugih domova…..

Nada Šrajer, stručni saradnik - psiholog