Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

O internatu

Dom učenika srednjih škola «Angelina Kojić-Gina» nalazi se u centru grada, u neposrednoj blizini svih srednjih škola i značajnih institucija u ulici Cara Dušana br. 4 . Smešten je u dve zgrade ukupne površine 4629 m2. Prva je jednospratna zgrada izgrađena u poslednjoj deceniji XIX veka. Ima skoro kvadratnu osnovu. Postavljena je na regulacionu liniju ulice. Prosecanjem magistrale odvojena je od uličnog niza kuća, tako da je zbog toga dobila i ogoljen zabat. Fasada je veoma dekorativno obrađena bogatom malterskom plastikom koja je kolkoristički u kontrastu sa ravnom površinom obrađenom opekom u dve boje - žutoj i crvenoj.
Odnos ravnih i plastičnih površina, kao i različitost boja, stvara vrlo dinamičan utisak razigranosti fasade. Horizontalnost je naglašena snažnim kordonskim i potkrovnim vencima te kaseetiranom podelom prizemlja, a vertikalna podela je izvedena preko tri rizalta, dva bočna i jednim centralnim. Centralni rizalit zahvata širinu tri prozora, a bočni jednog. U krajnjem desnom rizalitu je dvokrilna drvena pešačka kapija. Prozori na rizalitima nadvišeni su trouglastim natprozornim arhitravima ispod kojih su heraldički ornamenti, a nad ostalim prozorima su ravni arhitravi. Stilska pripadnost zgrade; eklektika sa elementima neorenesanse.
Od 1979. do 1980.godine građena je druga internatska zgrada, jednostavna dvospratna, montažna zgrada. Površina unutrašnjeg prostora je 2958 m2. U funkciji je od septembra 1980. uz ovu zgradu dograđen je 1986. kuhinjski blok površine 672 m2.