Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

Zdravstvena zaštita u Domu učenika

Zdravstvena zaštita se organizovano i stručno sprovodi u Domu učenika u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja kao i na sprečavanju i otkrivanju bolesti.
Bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih je u Domu važan segment i tome se poklanja naročita pažnja i briga.
Početkom školske godine u saradnji sa direktorom ustanove, psihologom, vaspitačima, pravnikom, ekonomistom i operaterom rada na računaru medicinska sestra planira zdravstvenu zaštitu za učenike i zaposlene.
Definišu se potrebe, problemi, postavljaju ciljevi, određuju sredstva i metode za postizanje ovih ciljeva, i preduzimaju odgovarajuće aktivnosti.
Zdravstvena zaštita počinje prijemom učenika u dom i traje sve vrenme boravka u ustanovi.
Učenici su uzrasta od 15 do 19 godina i pohađaju Zrenjaninske srednje škole.
O učenicima iz specijalne škole svakodnevno se vodi se briga. Kontrolišu se zdravstveno  higijenske aktivnosti, vodi računa o njihovoj ličnoj higijeni, higijeni odevanja, higijeni prostora i ishrane.
Planiraju se i dele sredstva za održavanje lične higijene toj grupi učenika.
Medicinska sestra sprovodi zdravstveno vaspitanje učenika, stara se o poboljšanju higijenskih uslova u ustanovi, vodi računa o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji.
Ukoliko je potrebno pruža prvu pomoć, zakazuje i odlazi sa učenicima na preglede i sve potrebne lekarske intervencije i o tome kontaktira roditelje i školu.
Preventivni rad obuhvata realizaciju edukativnih tema iz oblasti higijene, pravilne ishrane, prevencije mentalnih bolesti, bolesti zavisnosti, reproduktivnog zdravlja, polno prenosivih bolesti, kontracepcije, štetnosti pušenja kao i ukoliko nastane potreba za obrađivanjm određenih tema.
U saradnji sa psihologom, operaterom rada na računaru, vaspitačima i stručnim i kompetentnim ljudima iz sveta medicine ovi zadaci se realizuju putem predavanja, tribina,  radionica, video prezentacija, projekcije filmova, pisanih materijala i domskih novina.
Dom obeležava svetski dan hrane, svetski dan srca, svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, svetski dan borbe protiv side, svetski dan borbe protiv tbc, svetski dan zdravlja i mesec borbe protiv raka.
Saradnja se odvija sa Zrenjaninskim savetovalištem za mlade, školskim dispanzerom,
dispanzerom za žene - juvenilnim savetovalištem, preventivnim centrom, hitnom pomoći, patronažnom službom, Zavodom za javno zdravlje, laboratorijom, specijalističkom poliklinikom, opštom i plućnom bolnicom, sa školama, roditeljima, nevladinim organizacijama, inspekcijskim službama, Zrenjaninskim edukativnim centrom “Zec” i policijskom upravom.

Saradnik za zdravstvenu zaštitu
Snežana Korać sneza@zrint.edu.rs