Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

Zrenjanin je grad sa bogatom domskom tradicijom. Prvi zavodi za vaspitanje su se vrlo rano pojavili. U manastirima je učenicima obezbeđivan smeštaj i ishrana.

1851. godine osnovana je Mađarska koncesionirana devojačka škola i vaspitni zavod.

1880. godine osnovan je Rimokatolički zavod za vaspitanje devojaka "Kloster". Za smeštaj je izgrađena nova zgrada, današnja osnovna škola "Vuk Karadžić" i medicinska škola.

1886. godine otvoren je Internat kolegijuma Pijarističke gimnazije.

1903. godine osnovan je ženski vaspitni zavod "Mesinger". Danas je u toj zgradi osnovna škola "Sonja Marinković".

1904. godine u Omladinskoj ulici, sadašnjoj zgradi Specijalne škole, osnovan je srednjoškolski konvikt "Engel".

1907. godine otvoren je Dom učenika u privredi.

1914. godine otvoren je Velikobečkerečki učiteljski konvikt koji je primao samo učiteljsku decu.

1927. godine u vili preko Begeja, osniva se konvikt "Horvat". Tu je šezdesetih godina dvadesetog veka radio poznati Dom za vaspitanje "Omladinac".

1944. godine u ulici Ive Lole Ribara 46, osnovan je Internat Industrijsko-zanatske škole.

Februara 1946. godine u zgradi bivšeg "Klostera" osnovan je Dečiji dom. Kao vaspitač i upravnik o toj deci brinula je Angelina Kojić.

1947. godine u Miletićevoj 53, osnovan je Internat Građevinske škole i Dom učenika u privredi u zgradi Kej 2. oktobra 17.

1951. godine osnovan je Internat Medicinske škole.

9. oktobra 1954. godine u dve zgrade u ulici Borisa Kidriča i Štrosmajerovoj 1. osnovan je Internat Srednje mehaničke škole.

1. marta 1954. u okviru Ugostiteljske ustanove "Central" osnovan je Internat za učenike u ugostiteljstvu.

1956. godine pri Ratarsko-trktorskoj školi u Ečki osnovan je Internat Ratarsko-traktorske škole.

1960. godine od svih internata osnovan je Internat srednjih škola, a 1965. pripojen je u Dom za decu i omladinu i od svih tih navedenih domova i internata osnovan je današnji Dom učenika.

U novijoj istoriji internat je često menjao naziv. Od 26.09.1960 - 18.10.1967. nosi ime Internat srednjih i srednjih stručnih škola.

19.10.1967. dobija naziv Dom učenika i učenica.

U nazivu ustanove naći će se ime upravnice Dečijeg doma, pa će se od 18.12.1987. zvati Dom učenika "Angelina Kojić - Gina". Od 24.01.2000. imamo Dom za decu i omladinu "Angelina Kojić - Gina". Uskoro, nažalost dolazi do gašenja Doma, ostaje samo internat, pa će od 03.06.2004. promeniti ime u Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina".