Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

STVARANJE DOMA U ZRENJANINU

Sedamdesetih godina devetnaestog veka, katolička crkva je podigla kloster, ženski internat za školovanje i obuku časnih sestara sa crkvom u sedištu zgrade. To je sada zgrada srednje medicinske škole u Zrenjaninu, ulica Narodnog Fronta 3.
Posle oslobođenja Zrenjanina, onda Petrovgrada u ovoj zgradi je bila smeštena vojska. Tada je u Vojvodini bila vojna uprava i ona je u Zrenjaninu formirala prihvatilište za prihvat i smeštaj dece palih boraca odmah po oslobođenju Petrovgrada. Prihvatilište se nalazilo u zgradi u ulici Kej 2 oktobra na obali Begeja.
Kada se 1946. godine ukazala potreba za smeštaj dece koja su trebala da pođu u srednju školu - po ondašnjem kriterijumu - onda je doneta odluka o formiranju dečijeg doma za srednjoškolsku omladinu u Zrenjaninu. Dom je formirala Kojić Angelina Gina i bila je prvi upravnik ovog doma.
1952. godine časne sestre su iseljene iz dela ove zgrade i tu je formirana osnovna škola Vuk Karadžić. Crkvu su zadržale časne sestre.
Dečiji dom je ostao u ovoj zgradi do 1957. godine, kada je preseljen u ulicu Kej 2 oktobar, gde je ranije bilo formirano prihvatilište.
Kasnije je preseljen u ulicu Cara Dušana broj 4, gde se i sada nalazi.
To je kratka istorija dečijeg doma u Zrenjaninu i pored toga se u domu, životu u njemu i njegovom razvoju može mnogo, mnogo napisati.

Sa poštovanjem vaš
Momčilo Kojić