Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

Наручилац Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић-Гина“ овим путем позива сва заинтересована правна и физичка лица која су заинтересована да пружају стручне услуге у поступцима јавних набавки да се јаве на и емаил admin@zrint.edu.rs до 13.02.2015. године. Доставити обавезно и референце лица у погледу тражених стручних услуга. 

Директор Дома

Горан Петковић с.р.