Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

Broj
Tema broja
96.
April 97.
Oktobar 97.
2001.
Slobodno vreme, decembar 2001.
Učenje, april 2002.
Novembar 2002.
Decembar 2002.
Problem narkomanije
Pravila i prava
Jun 2004.
Zdrav život
Mart 2005.
Jun 2005.
Stres
Ljubav
Maj 2006.
Laž
Decembar 2006.
Mart 2007.
Šampioni domijade
Septembar 2007.
Nasilje
Drugarstvo
Jun 2008.
Decembar 2008.
Lepota naših razlika
Jun 2009.
Edukacija
Idoli i ideali
Lepota
Fejsbuk, naš nasušni
Maturanti
Internatsko doba
Humor
Kraj školske godine
Putovanja
Muzika
Maturanti
Internaćani u Pragu
Jun 2014.
Mart 2015.
Jun 2015.