Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

Tribina

"Oktobar, mesec zdrave ishrane"

O zdravoj ishrani mnogo se govori zato smo i mi odlučili da jedna od tema koju ćemo ove godine realizovati sa učenicima bude edukacija o zdravim načinima ishrane.

Da bi informacije bile što tačnije i korisnije tribinu smo realizovali u saradnji sa Patronažnom službom Doma zdravlja “Boško Vrebalov” iz Zrenjanina.

Tribinu smo održali u četvrtak,19. oktobra 2017. godine. Priliku da sazna nešto novo na planu ishrane dobilo je 57 učenika i učenica Doma.

Naša gošća, glavna medicinska sestra Patronažne službe, Slađana Pejović pružila nam je mnogo novih informacija o hrani, njenoj korisnosti i štetnosti, upoznala nas sa prednostima i manama raznih vrsta ishrane, od mediteranske do vegetarijanske.

Učenici su imali priliku da saznaju da i neki psihički poremećaji imaju direktnu vezu sa stavom o hrani i njenim konzumiranjem.

Takođe, i naši učenici sportisti dobili su priliku da saznaju koji ritam ishrane njima najviše odgovara.

Tu su naravno i informacije o dijetama i kako se pravilno hraniti ukoliko želimo da izgubimo kilograme.

Tribinu su organizovale Nada Šrajer-stručni saradnik-psiholog i Snežana Korać-saradnik za zdravstvenu zaštitu.

Nada Šrajer,

stručni saradnik-psiholog

Radionice

Poslednjih godina radionica kao oblik vaspitno-obrazovnog rada postaje sve zastupljenija u radu sa učenicima koji žive u Domu.

Glavni "sporedni" cilj svake radionice jeste da razvija pozitivnu klimu u grupi, međusobno uvažavanje, ali i odgovornost svake jedinke koja učestvuje u radionici.

Radionice koje su najzastupljenije u Domu pripadaju tipu edukativnih radionica čiji je cilj saznanje u najširem smislu reči. Pre svih, tu su preventivne radionice čiji je cilj primarna prevencija mentalno-higijenskog tipa (razvoj ličnosti, izražavanje emocija, prepoznavanje vlastitih potreba i interesa i sl...). Tu su zatim i radionice koje razvijaju socijalne veštine i odnose se na konstruktivno rešavanje konflikata. U Domu su tokom proteklih godina održane radionice iz programa "Čuvari osmeha", "Sačuvajmo zdravlje", "Kako reći NE", Reči su prozori, a ne zidovi", "Umeće odrastanja", "Sex trafiking".
Jedan broj učenika Doma osposobljen je za vršnjačku edukaciju pohađanjem seminara "Sačuvajmo zdravlje".

Radioničarski rad se primenjuje i u oblasti tema koje uključuju razvijanje sposobnosti artikulacije vlastitog mišljenja, argumentovanje vlastitog stava, usvajanje filozofsko-socioloških pojmova kao što su sloboda, jednakost, individualna prava, tolerancija, multikulturalnost. Tu je i veoma zanimljiv program radionice "Učenje za demokratiju - pravo u svakidašnjici".

Tribine

U cilju preventivnog mentalno-higijenskog rada u Domu se odžavaju i tribine posvećene problemu učenika. Gosti tribina su stručnjaci iz oblasti socijalne medicine, radnici sekreterijata unutrašnjih poslova.