Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

Radionice

Poslednjih godina radionica kao oblik vaspitno-obrazovnog rada postaje sve zastupljenija u radu sa učenicima koji žive u Domu.

Glavni "sporedni" cilj svake radionice jeste da razvija pozitivnu klimu u grupi, međusobno uvažavanje, ali i odgovornost svake jedinke koja učestvuje u radionici.

Radionice koje su najzastupljenije u Domu pripadaju tipu edukativnih radionica čiji je cilj saznanje u najširem smislu reči. Pre svih, tu su preventivne radionice čiji je cilj primarna prevencija mentalno-higijenskog tipa (razvoj ličnosti, izražavanje emocija, prepoznavanje vlastitih potreba i interesa i sl...). Tu su zatim i radionice koje razvijaju socijalne veštine i odnose se na konstruktivno rešavanje konflikata. U Domu su tokom proteklih godina održane radionice iz programa "Čuvari osmeha", "Sačuvajmo zdravlje", "Kako reći NE", Reči su prozori, a ne zidovi", "Umeće odrastanja", "Sex trafiking".
Jedan broj učenika Doma osposobljen je za vršnjačku edukaciju pohađanjem seminara "Sačuvajmo zdravlje".

Radioničarski rad se primenjuje i u oblasti tema koje uključuju razvijanje sposobnosti artikulacije vlastitog mišljenja, argumentovanje vlastitog stava, usvajanje filozofsko-socioloških pojmova kao što su sloboda, jednakost, individualna prava, tolerancija, multikulturalnost. Tu je i veoma zanimljiv program radionice "Učenje za demokratiju - pravo u svakidašnjici".

Tribine

U cilju preventivnog mentalno-higijenskog rada u Domu se odžavaju i tribine posvećene problemu učenika. Gosti tribina su stručnjaci iz oblasti socijalne medicine, radnici sekreterijata unutrašnjih poslova.